In English

Rengasala pähkinänkuoressa

Renkaiden myynnin arvo maailmanlaajuisesti vuonna 2012 oli vajaat 190 miljardia USD, aavistuksen vähemmän kuin 2011. Markkinat ovat kuitenkin kasvaneet keskimäärin 7 % vuodessa. Vahvimmin ovat kasvaneet talvirenkaiden, korkean nopeusluokan kesärenkaiden ja SUV-renkaiden markkinat. Pohjoismaiden mallin mukainen lainsäädännöllinen talvirengaspakko on levinnyt viime vuosina useille uusille maantieteellisille alueille.

Henkilöautonrenkaiden kuluttajamyyntiin vaikuttavat eniten uusien autojen myyntimäärät, ostovoiman kehitys sekä yleinen kuluttajaluottamus. Talvirenkaiden osalta merkitystä on myös säällä; mitä talvisemmat ja liukkaammat olosuhteet, sitä suurempi on tarve uusille talvirenkaille. Rengasvalmistajan sisäänmyyntiin jakelijoille vaikuttavat lisäksi jakelijoiden edellisvuotiset rengasvarastot sekä rahoituksen markkinahinta.

Raskaiden ja kuorma-autonrenkaiden kysyntä on syklistä seuraten konevalmistuksen suhdanteita ja yritysten yleistä investointihalukkuutta.

Avainroolissa sesonkien hallinta

Nokian Renkaiden ydinmarkkinoiden erityispiirteenä on henkilöautonrengaskaupan voimakas sesonkiluonteisuus. Suurin osa kesärenkaista myydään kuluttajille muutamia viikkoja ennen ja jälkeen pääsiäisen. Talvirenkaiden kuluttajakauppa ajoittuu talven tulosta riippuen syys–marraskuulle ja arviolta 30 % talvirenkaista myydään noin 10 päivän aikana ensilumen satamisen jälkeen. Sesonkiluonteisuus merkitsee haasteita tuotanto- ja toimituskyvylle ja siksi kattava jakeluverkosto sekä tehokkaat logistiikka- ja tietojärjestelmät ovat avainasemassa.

Rengasvalmistajat pyrkivät myymään jakeluketjuun ennakkoeriä pitkällä maksuajalla, jotta oman tuotteen saatavuus olisi heti sesongin alussa mahdollisimman hyvä ja sesongin aikana voitaisiin keskittyä täydennystoimituksiin. Haasteena on myynnin ja tuotannon ennakoiminen kuukausia etukäteen, kun rengasvalmistajien valikoimissa on tyypillisesti yli tuhat erilaista rengasmallin ja -koon yhdistelmää.

Jakelijat myyvät tyypillisesti useampia rengasmerkkejä. Alueellisen tarjonnan kattavuuden lisäksi rengasvalmistajan menestyksen kannalta olennaista on jakelijoiden tuotepolitiikka, sillä toimialan luonteen mukaisesti vähittäiskaupan myyjällä on mahdollisuus vaikuttaa vahvasti loppukäyttäjän rengasvalintaan. Tämän takia jotkut rengasvalmistajat, kuten Nokian Renkaat, rakentavat myös omia jakeluketjujaan.

Tuottavuus ja hinnoitteluvoima parantavat kannattavuutta

Koska renkaanvalmistuksen kiinteät kustannukset ovat korkeat, kannattavuuden kannalta olennaista on pystyä optimaalisesti hyödyntämään koko tuotantokapasiteetti mahdollisimman vähäisin katkoksin. Tuottavuuden jatkuva parantaminen investoimalla ja prosesseja kehittämällä on myös rengasvalmistajan menestymisen edellytys. Palkka- ja energiakustannukset vaihtelevat maittain, mutta raakaainehinnat ovat suunnilleen samalla tasolla eri puolilla maailmaa.

Rengasalalla paikallinen markkinajohtaja on yleensä myös hintajohtaja. Hinnoitteluvoimaa lisäävät vahva brändi, tuotteiden maine, jakelun luotettavuus sekä menestys autoalan medioiden järjestämissä puolueettomissa rengastesteissä.