In English

Kohdemarkkinoita yhdistävät pohjoiset olosuhteet


Ymparisto

Venäjä – iso potentiaali

Venäjä on laaja markkina-alue, jolla myytiin 2,8 miljoonaa uutta autoa ja 40 miljoonaa henkilö- ja pakettiauton rengasta vuonna 2013. Renkaiden kysyntään erityisesti Venäjällä vaikuttavat tekijät ovat öljyn hintaa seuraileva BKT:n kehitys sekä autorahoituksen korkotaso. Vuonna 2013 BKT:n arvioitu kasvu oli vaatimattomat 1,3 %, mutta sen odotetaan nopeutuvan: keskimääräiseksi BKT:n kasvuksi vuosille 2014–2016 arvioidaan 3–4 % vuodessa.

Kaksi kolmasosaa renkaiden jälkimarkkinamyynnistä tulee talvirenkaista. Venäjällä ei ole talvirengaslainsäädäntöä, mutta Nokian Renkaiden toiminta-alueella ilmasto-olosuhteet edellyttävät talvirenkaiden käyttöä talvikuukausina. Rengasmarkkinat on tilastollisesti jaettu kolmeen segmenttiin, missä A kuvaa kalleimpia premiumtuotteita, B keskihintaisia renkaita ja C halparenkaita. A- ja B-segmentin kasvuksi arvioidaan 6–8 % vuodessa, kun taas C-segmentille ennustetaan 2–3 prosentin kasvua.

Nokian Renkaat on A- ja B-segmentin renkaiden markkinajohtaja ja suurin valmistaja Venäjällä, erityisesti talvirenkaissa. Yhtiön myynti Venäjällä ja IVY-maissa yhteensä vuonna 2013 oli 576,7 miljoonaa euroa, mikä oli 34 % Nokian Renkaat -konsernin kokonaismyynnistä. Venäjän ruplan kurssivaihtelut ovat tehneet tuloksen varmistamisesta ja optimoimisesta haastavaa Nokian Renkaille ja muille kansainvälisille yhtiöille.

Nokian Renkailla on laaja jakeluverkosto Venäjällä. Vuoden 2013 lopussa Hakka Guarantee -verkosto ja muut Nokian Renkaiden kanssa Venäjällä läheisesti toimivat jälleenmyyntikumppanit käsittivät jo 3 300 rengasliikettä, Vianor-liikettä, autoliikettä ja verkkokauppaa.

Nokian Renkaiden tehtaat Venäjän tullirajojen sisällä yhdistettynä vahvoihin brändeihin ja laajenevaan jakeluverkostoon antavat merkittävää kilpailuetua.

Pohjoismaat – vahva asema kypsillä markkinoilla

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa myydään vuosittain yhteensä noin 10 miljoonaa henkilö- ja pakettiauton rengasta, joista noin 6 miljoonaa on talvirenkaita. Markkinat kasvavat yleensä 1–3 % vuodessa ja kilpailevia tuotemerkkejä on noin 80. Maissa on myös lainsäädäntö, joka edellyttää talvirenkaiden käyttöä talvikuukausien aikana.

Pohjoismaat muodostivat noin 36 % Nokian Renkaiden myynnistä vuonna 2013. Yhtiö on alueella markkina- ja hintajohtaja. Nokian Renkaat on ainoa paikallinen valmistaja ja sillä on paras jakeluverkosto, kuten oma 271 liikkeen Vianor-rengasketjunsa.

Keski-Eurooppa – yhtiön asema kohenee suurimmilla talvirengasmarkkinoilla

Euroopan markkinoilla, Pohjoismaat pois lukien, myytiin noin 230 miljoonaa henkilö- ja pakettiauton rengasta vuonna 2013. Talvirenkaita myytiin noin 69 miljoonaa. Hitaamman jakson jälkeen vuodeksi 2014 ennustetaan jälleen kasvua. Talvirengassegmentti kasvaa kokonaismarkkinoita nopeammin. Keski-Eurooppa on maailman suurin talvirenkaiden markkina-alue, jonka potentiaali on 12-kertainen Pohjoismaihin nähden.

Rengasmarkkinoiden laajentuessa ja talvirengaslainsäädännön yleistyessä Keski-Euroopasta on tullut yksi Nokian Renkaiden tärkeimmistä kasvualueista. Nokian Renkaat räätälöi renkaansa eri markkina-alueiden kuluttajien tarpeisiin. Keski- ja Itä-Euroopan talviolosuhteisiin suunnitellut kitkarenkaat sekä alueella myydyt kesärenkaat poikkeavat huomattavasti yhtiön ydinmarkkinoilla myydyistä tuotteista. Yhtiö myy renkaita 32 Euroopan maahan Pohjoismaiden, Venäjän ja IVY-maiden lisäksi. Keski-Eurooppa muodosti noin 22 % Nokian Renkaiden myynnistä vuonna 2013. Yhtiön markkinaosuus oli noin 4 % (talvirenkaissa 9 %), ja sen brändi- ja hintapositio paranivat vuonna 2013.

Yhtiö paransi tuotteiden saatavuutta ja jakelua hyödyntäen Ejpovicen logistiikka- ja palvelukeskusta, joka palvelee päämarkkinoita ympäri vuorokauden. Jälleenmyyntikanavan kasvua johti Vianor, jolla oli alueella yhteensä 238 liikettä vuoden 2013 lopussa.

Pohjois-Amerikka – Painopiste talvirengassegmentissä

Pohjois-Amerikassa Nokian Renkaat keskittyy Kanadaan sekä USA:n lumivyöhykkeeseen. Talvirenkaiden markkinapotentiaali on näillä alueilla kaksinkertainen Pohjoismaihin nähden. Kanadan talvirengaslainsäädäntö tukee kysynnän kasvua.

Nokian Renkailla on vahva brändi ja hyvä laatumielikuva Pohjois-Amerikan talvirengasalueilla. Yhtiö tekee jakelukumppaneiden kanssa yksinoikeussopimuksia valituilla alueilla. Vianor-ketju on rantautunut New Englandiin 50 rengasliikkeen voimin.