In English

Keskittyminen asiakkaiden tarpeisiin

Asiakkaidemme tarpeet ovat meille ensisijaisen tärkeitä: haluamme jatkuvasti kehittää yhä parempia tuotteita ja palveluja, jotka saavat aikaan WOW-efektin.

Jokapäiväisen kanssakäymisen, yhteisten kehitysprojektien sekä tutkimusten ja haastattelujen pohjalta saamme tiedon yritysasiakkaidemme toiveista. Suurin osa toiveista liittyy yhteistyöprosessien eri vaiheisiin, kuten logistiikkaan sekä markkinointi- ja tuotetukeen. Nokian Renkaiden vahvuutena on matala organisaatio ja kyky reagoida nopeasti asiakastarpeisiin ja markkinoiden muutoksiin. Henkilösuhteet asiakkaisiin ovat usein pitkäaikaisia ja osapuolia yhdistää vahva tunne samaan Hakkapeliitta-perheeseen kuulumisesta.

Vähittäiskaupan ammattilaiset arvossaan

Kuluttaja kokee usein renkaiden oston vaikeaksi ja hankalaksi. Ostokäyttäytymistä selvittävät tutkimukset osoittavat, että rengasmyyjän rooli on ostotapahtumassa keskeinen. Siksi sekä rengasvalmistajalle että kuluttajille on tärkeää, että rengasmyyjät ovat ammattitaitoisia, tuntevat tuotteet mahdollisimman hyvin ja osaavat opastaa kuluttajaa valitsemaan juuri hänen tarpeisiinsa sopivan tuotteen. Koulutustapahtumien ja henkilökohtaisen opastuksen lisäksi Nokian Renkaat on kehittänyt verkko-oppimiskokonaisuuden, joka on uudenlainen työkalu rengaskauppiaiden koulutuksessa ja opastamisessa. Myös yhtiön tekninen asiakaspalvelu ohjaa ja neuvoo jälleenmyyjien ohella kuluttajia, ammattikäyttäjiä ja muita sidosryhmiä renkaiden valinnassa, käytössä ja ongelmatilanteissa.

Tavoitteena asiakasuskollisuuden lujittaminen ja suosittelujen lisääminen

Laadun ja tuotekehityksen kannalta on tärkeää, että renkaan tekijät ja kehittäjät saavat käyttökokemuksia ja palautetta myös loppukäyttäjiltä. Viime vuosina mahdollisuudet suoraan kuluttajakontaktiin ovat parantuneet merkittävästi sosiaalisen median yleistymisen myötä. Nokian Renkaat on panostanut välineisiin, joilla suoraa vuoropuhelua tietoverkossa voidaan edistää. Verkkopalvelujen laajemman yhteisöllisyyden myötä sitoutuneisuus tuotemerkkiin sekä tuotteiden suosittelijoiden määrä ovat lisääntyneet selvästi.