In English

NOKIAN RASKAAT RENKAAT

Johtava metsäkonerenkaiden valmistaja

Nokian Raskaat Renkaat keskittyy korkealaatuisiin erikoisrenkaisiin. Tärkeimmät tuoteryhmät ovat metsäkonerenkaat, satama- ja kaivosrenkaat, maatalouden erikoisrenkaat sekä erilaiset työkoneiden renkaat. Tuotteiden ainutlaatuisuus syntyy äärimmäisten käyttöolosuhteiden tuntemisesta ja luonnon kunnioittamisesta. Ydintuotteet valmistetaan Nokian-tehtaassa. Päämarkkina-alueita ovat Pohjoismaiden lisäksi Keski- ja Etelä-Eurooppa, USA ja Kanada sekä Venäjä ja IVY-maat. Nokian Raskaat Renkaat tunnetaan ammattitaitoisesta ja joustavasta asiakaspalvelusta.

Nokian Raskailla Renkailla on metsäkonerenkaissa noin 30 %:n maailmanmarkkinaosuus. Yhtiö on suunnitellut erikoisrenkaita Pohjoismaissa kehitetyn, ns. tavaralajimenetelmän (CTL = cut-to-length) metsäkoneisiin 1960-luvulta lähtien, ja tällä alueella se on markkinajohtaja maailmassa. Yhtiön etuna on maantieteellinen läheisyys maailman johtaviin kone- ja laitevalmistajiin, joiden kanssa tuotekehitys- ja testausyhteistyö on tiivistä, ja ensiasennusmyynnin osuus on ollut keskimäärin noin 40 % yksikön liikevaihdosta. Nokian Raskaiden Renkaiden asiakkaat arvostavat renkaan toimivuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Heille renkaiden edulliset käyttökustannukset/ tunti ovat tärkeämpiä kuin halpa hankintahinta.

Uudistunut rakenne, elpyvä metsäkonerenkaiden kysyntäRaskaat

Vuonna 2013 Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto oli 96 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa. Yleisesti ottaen raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä oli heikkoa ja koneiden valmistus Euroopassa väheni. Metsäkonerenkaiden tilauskanta alkoi kuitenkin kasvaa vuoden loppua kohti. Keskihinnan pysyminen edellisvuoden tasolla, raaka-ainekustannusten aleneminen sekä tuottavuuden paraneminen tukivat katetasoa.

Heikomman ensiasennuskysynnän ja varastotasojen hallinnan vuoksi tuotantomäärää leikattiin, ja tuotantotonnit laskivat 11 % vuoteen 2012 verrattuna. Tehtaassa on tehty investointeja tuotannon modernisoimiseksi, tuotantokapeikkojen avaamiseksi ja radial-renkaiden tuotannon lisäämiseksi. Tehtaan tekniset parannukset valmistuvat alkuvuodesta 2014. Rakenteelliset muutokset ovat vähentäneet miehitystarvetta, lisänneet joustavuutta sekä parantaneet tuotteiden laatua ja tuottavuutta jo vuoden 2013 aikana.

Nokian Raskaat Renkaat saavutti hyviä tuloksia jakeluverkostonsa kehittämisessä. Uudet jakelusopimukset sekä Vianor Industrial -liikkeiden määrän kasvu paransivat edelleen asiakkaiden mahdollisuuksia henkilökohtaiseen tekniseen palveluun.

Kuorma-autonrenkaat-yksikkö on sisällytetty Raskaat Renkaat -tulosyksikköön vuoden 2014 alusta alkaen. Synergiaetujen odotetaan näkyvän sekä myynnissä että kiinteissä kustannuksissa jo vuonna 2014.