In English


Yhtiökokous 2014


Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8.4.2014 kello 16.00 Tampere-talossa, Tampereella, osoitteessa Yliopistonkatu 55. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kello 15.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 27.3.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi
Euroclear Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
yhtiön internet-sivuilla viimeistään 18.3.2014.

Lue lisää: www.nokiantyres.com/yhtiokokous2014.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkoa 1,45 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2014 ja osingon maksupäivä 25.4.2014 mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään.

Osakerekisteri

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä on arvo-osuustili.

Taloudelliset katsaukset

Nokian Renkaat julkaisee tulostietoja suomeksi ja englanniksi seuraavasti:

  • Osavuosikatsaus 3 kk: 7.5.2014

  • Osavuosikatsaus 6 kk: 8.8.2014

  • Osavuosikatsaus 9 kk: 31.10.204

  • Tilinpäätöstiedote 2014: 5.2.2015

  • Vuosikertomus 2014: Maaliskuu 2015

Nokian Renkaat julkaisee osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteen ja vuosikertomuksen internetissä osoitteessa
www.nokiantyres.com.


Sijoittajasuhteiden periaatteet

Yhtiön sijoittajasuhteiden tehtävänä on välittää osakemarkkinoille säännöllisesti ja johdonmukaisesti olennaista, oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Nokian Renkaiden osakkeen arvonmäärityksen perustaksi. Periaatteina ovat tasapuolisuus, avoimuus, täsmällisyys ja hyvä palvelu.

Yhtiön johto on vahvasti sitoutunut palvelemaan pääomamarkkinoita. Pääsääntöisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja tapaavat analyytikoita ja sijoittajia sekä vastaavat heidän kysymyksiinsä.

Nokian Renkaat noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteittensa julkaisemista ja kuuden viikon jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Analyytikko- ja sijoittajatapaamisia kotimaassa ja ulkomailla järjestetään yleensä tulosjulkistuksen jälkeen. Muina aikoina analyytikoiden ja sijoittajien tiedon tarpeeseen vastataan pääosin puhelimitse ja sähköpostitse.
Sijoittajasuhteet:

Kim Gran, toimitusjohtaja
puh. 010 401 7336
sähköposti: ir@nokiantyres.com

Anne Leskelä, talousjohtaja,
sijoittajasuhteet
puh. 010 401 7481
sähköposti: ir@nokiantyres.com

Analyytikkojen ja sijoittajien
tapaamis- ja vierailupyynnöt:

Raija Kivimäki, johdon assistentti
puh. 010 401 7438
sähköposti: ir@nokiantyres.com
Fax: 010 401 7378

Sijoittajaviestintä:

Antti-Jussi Tähtinen, markkinointija
viestintäjohtaja
puh. 010 401 7940
sähköposti: info@nokiantyres.com

Anne Aittoniemi, viestintäassistentti
puh. 010 401 7641
sähköposti: info@nokiantyres.com
Fax: 010 401 7799

Osoite:

Nokian Renkaat Oyj
Pirkkalaistie 7
PL 20, 37101 Nokia


Nokian Renkaiden osakekurssin kehitys
1.1.2009 – 31.12.2013

Investor

Vuosikertomus ja 
tilinpäätös 2013

Nokian Renkaiden taloudellinen katsaus/tilinpäätös 2013 on
saatavilla yhtiön kotisivuilta ainoastaan sähköisenä versiona. Nokian Renkaiden verkkovuosikertomus, konsernin yhteystiedot, yritystä seuraavat analyytikot ja yllä mainitut raportit löytyvät osoitteesta www.nokiantyres.com