In English

Vuosi 2013

  • Henkilöauton renkaiden kysyntä laski Venäjällä, Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Toimintaympäristö oli haastava ja Nokian Renkaiden liikevaihto laski 5,7 %.

  • Yhtiön kannattavuus oli hyvä; liikevoittoprosentti oli 25,3 %. Talvirenkaat muodostivat katsauskaudella 79 % (74 %) renkaiden kappalemääräisestä myynnistä, mikä paransi mixiä ja tuki keskihintaa. Raaka-ainekustannusten (€/kg) 12,9 %:n lasku edellisvuoteen verrattuna tuki katetasoa. Henkilöautonrenkaat-yksikkö tuotti 95 % konsernin liikevoitosta.

  • Yhtiön tuotetarjonta parani merkittävästi entisestään, kun uusi Hakkapeliittatalvirengasperhe lanseerattiin tammikuussa 2013. Tuotteiden lehtitestimenestys oli ennätyksellinen; useita merkittäviä voittoja saavutettiin sekä kesä- että talvirenkaiden testeissä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Keski-Euroopassa.

  • Venäjällä otettiin käyttöön uudet tuotantolinjat 12 ja 13. Tuotannon vuosikapasiteetti nousi 18 miljoonaan renkaaseen. Yhtiön vuosituotanto Suomen- ja Venäjän-tehtaissa oli yhteensä 15,0 miljoonaa henkilöautonrengasta, 4 % vähemmän kuin vuonna 2012. Tuottavuus parani 2 %.

  • Yhtiön nettotulosta rasittivat noin 100 miljoonan euron jälkiverot Suomeen vuosilta 2007–2010. Veropäätös on kiistanalainen ja lopullinen päätös syntynee vasta vuosien kuluttua valituskierrosten jälkeen.

Avainluvut
IFRS

Milj. EUR

2013

2012

muutos%

Liikevaihto

1 521,0

1 612,4

-5,7

Liikevoitto

385,5*

415,0

-7,1

   % liikevaihdosta

25,3

25,7

Voitto ennen veroja

312,8

387,7

-19,3

   % liikevaihdosta

20,6

24,0

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

21,8

24,3

Oman pääoman tuotto (ROE), %

13,0

25,2

Korollinen nettovelka

-56,4

-65,2

13,5

   % liikevaihdosta

-0,9

-4,0

Investoinnit

125,6

209,2

-40,0

   % liikevaihdosta

8,3

13,0

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat

317,6

388,7

-18,3

Tulos/osake (EPS), EUR

1,39

2,52

-45,0

Kassavirta/osake (CFPS), EUR

2,39

2,96

-19,2

Oma pääoma/osake, EUR

10,45

10,89

-4,1

Omavaraisuusaste, %

67,6

71,2

Henkilöstö, keskimäärin
vuoden aikana

4 194

4 083

*) Sis. luottotappiovarauksen Q4: 8,4 m€; koko vuosi 14,3 m€