In English

Arvot ohjaavat ja tukevat strategiaamme

Arvoja ilmentävät tavoitteet

Asiakastyytyväisyys

Meillä on alan tyytyväisimmät ja uskollisimmat asiakkaat kaikissa tuoteryhmissämme Pohjoismaissa, Venäjällä ja IVY-maissa sekä ydintuotteissamme maailmanlaajuisesti. Suuntaamme kaiken toimintamme asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

Henkilöstötyytyväisyys

Nokian Tyres is a respected and attractive workplace. Our personnel is highly skilled and motivated. Our activities are characterised by our desire to continuously develop our personal skills as well as the company.

Henkilöstötyytyväisyys

Nokian Renkaat on haluttu ja arvostettu työyhteisö. Henkilöstömme on ammattitaitoista ja motivoitunutta. Toiminnastamme
henkii oman osaamisemme ja yhtiömme jatkuva kehittäminen.

Omistajatyytyväisyys

Olemme alan kannattavin rengasvalmistaja ja rengasketju. Tasainen tuloskehityksemme luo edellytykset suotuisalle kurssikehitykselle ja osinkopolitiikalle.

Alan parhaat prosessit

Ydinprosessimme ja toimintaverkostomme ovat tehokkaita ja alan parhaita. Noudatamme kunnon kansalaisen periaatteita kaikessa toiminnassamme.
Kutsumme yrityskulttuuriamme hakkapeliittahengeksi, 

jonka peruselementtejä ovat seuraavat arvot:

Kekseliäisyys =
SELVIYTYMISEN TAITO

Meillä on taito selviytyä ja yltää huippusuorituksiin vaikeissakin tilanteissa. Taitomme perustuu luovuuteen ja uteliaisuuteen
sekä rohkeuteen kyseenalaistaa olemassa olevaa. Meillä on into oppia, kehittää ja luoda uutta.


Yrittäjyys =
VOITONJANO

Olemme voitonjanoisia, nopeita ja rohkeita. Asetamme tavoitteemme korkealle; teemme työtämme pitkäjänteisesti emmekä luovuta helpolla. Toimimme dynaamisesti ja täsmällisesti asiakkaan tyytyväisyys tärkeimpänä päämääränämme.

Joukkuehenki =
TAISTELUTAHTO

Meillä on aito ja iloinen tekemisen meininki. Toimimme joukkueena toisiimme luottaen ja toisiamme tukien sekä rakentavaa palautetta antaen. Kunnioitamme erilaisuutta ja rohkaisemme joukkueemme jäseniä tekemään ja tavoittelemaan tähtisuorituksia myös yksilötasolla.

Nokian Renkaiden menestystekijät

 • Keskittyminen pohjoisten olojen erikoisosaamiseen
 • Oma erikoistunut tuotekehitys ja ainutlaatuinen talvirenkaiden testausohjelma
 • Keskittyminen jälkimarkkinoille, kasvaviin markkinoihin ja tuotesegmentteihin
 • Yli 90 % omasta tuotannosta ja myynnistä erikoistuotteita
 • Ydintuotteiden valmistus omissa korkeatasoisissa tehtaissa
 • Nopeasti uudistuva tuotevalikoima ja innovatiiviset tuotteet
 • Maailman laajin talvirengasvalikoima

 • Ammattitaitoinen henkilöstö ja hakkapeliittahenki
 • Vahva maine, brändi ja hinnoitteluvoima ydinmarkkinoilla
 • Vahva, kontrolloitu jakelutie ydinmarkkinoilla
 • Huipputehokas logistiikka ja sesonkien hallinta
 • Suora kontakti loppuasiakkaaseen
 • Venäjän ja IVYmaiden markkinoiden erikoisosaaminen