In English

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS


milj. euroa

1.1. – 31.12.

Viite

2013

2012

Liiketoiminnan rahavirta:

Asiakkailta saadut maksut

1 469,9

1 577,9

Maksut liiketoiminnan kuluista

-1 045,5

-1 091,3

Toiminnasta kertyneet rahavarat

424,3

486,6

Maksetut korot

-56,3

-45,0

Saadut korot

3,4

3,9

Saadut osingot

0,0

0,0

Maksetut tuloverot

-53,9

-56,8

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A)

317,6

388,7

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-151,8

-206,4

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

11,2

5,1

Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla

(2)

-2,7

-2,1

Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos

0,0

0,0

Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B)

-143,4

-203,4

Rahoituksen rahavirta:

Osakeannista saadut maksut

(22)

17,8

43,9

Lyhytaikaisten saamisten muutos

-1,2

0,0

Pitkäaikaisten saamisten muutos

3,8

-1,5

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-39,5

-233,7

Pitkäaikaisten lainojen muutos

32,8

128,0

Maksetut osingot

-191,9

-156,6

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C)

-178,1

-219,9

Rahavarojen nettolisäys (A+B+C)

-4,0

-34,5

Rahavarat tilikauden alussa

430,3

464,5

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

-1,8

0,3

Rahavarat tilikauden lopussa

(21)

424,6

430,3

-4,0

-34,5