In English

Konsernin tuloslaskelma, IFRS

milj. euroa

1.1. – 31.12.

Viite

2013

2012

Liikevaihto

(1)

1 521,0

1 612,4

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

(3)(6)(7)

-819,9

-900,7

Bruttokate

701,0

711,7

Liiketoiminnan muut tuotot

(4)

3,9

1,9

Myynnin ja markkinoinnin kulut

(6)(7)

-249,1

-238,5

Hallinnon kulut

(6)(7)

-36,6

-34,7

Liiketoiminnan muut kulut

(5)(6)(7)

-33,8

-25,4

Liikevoitto

385,5

415,0

Rahoitustuotot

(8)

104,3

89,8

Rahoituskulut (1

(9)

-177,0

-117,1

Voitto ennen veroja

312,8

387,7

Verokulut (2,3

(10)

-129,1

-56,8

Tilikauden voitto

183,7

330,9

Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille

183,7

330,9

Määräysvallattomille omistajille

0,1

0,0

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu

osakekohtainen tulos (EPS):

(11)

Laimentamaton (euroa)

1,39

2,52

Laimennettu (euroa)

1,39

2,46

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos

183,7

330,9

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, verojen jälkeen

Voitot/Tappiot nettosijoituksen suojauksista

(10)

-1,9

-13,4

Rahavirran suojaukset

(10)

0,8

0,5

Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot

-65,6

33,9

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-66,7

21,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä

117,0

351,9

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille

117,1

351,9

Määräysvallattomille omistajille

0,1

0,1

1) Rahoituskuluissa on vuonna 2013 kirjattu 20,2 miljonaa euroa v. 2007–2010 verotusten oikaisupäätösten mukaisia korkoja.

2) Verokuluissa on vuonna 2013 kirjattu 80,1 miljoonaa euroa v. 2007–2010 verotusten oikaisupäätösten mukaisia lisäveroja ja veronkorotuksia.

3) Muilta osin katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.