In English

Vastuullisuus

läsnä arkipäivän toiminnassa 


Tuotteidemme korkea laatu, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys sekä yrityksemme vastuullinen kehittäminen kaikilla osa-alueilla ovat toimintamme ydin. Vastuullisuus merkitsee meille turvallisia ja ympäristölle ystävällisiä tuotteita, alan edistyneimpiä prosesseja, yhtiön kannattavaa kasvua sekä henkilöstömme hyvinvointia ja turvallisuutta.

Vuonna 2013 julkaisimme historiamme ensimmäisen GRI-ohjeistuksen (Global Reporting Iniative) mukaisen vastuullisuusraportin, joka avaa vastuullisuuden eri osa-alueita aiemmin ilmestynyttä ympäristöselontekoa seikkaperäisemmin. Vuosittainen yritysvastuuraportointi lisää entisestään toimintamme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä tarjoaa hyvän väylän seurata toimintaamme ja tekemiemme asioiden vaikutusta ympäröivään maailmaan.

Kannattavuus ja vastuullisuus tukevat toisiaan

Ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat ovat olleet historiamme alusta asti tuotteidemme kehittämisen, valmistamisen ja markkinoinnin keskeisiä tekijöitä. Yhteiskuntavastuullisena yrityksenä pidämme huolta henkilöstöstä, asiakkaista, taloudesta, ympäristöstä sekä tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta. Lakien ja säädösten noudattamisen lisäksi olemme pyrkineet aina ylittämään toiminnallemme asetetut rajat tekemällä asiat vaadittua paremmin ja näyttämään samalla esimerkkiä myös muille rengasalan toimijoille.

Meillä on aito halu olla vastuullinen rengasalan edelläkävijä ja olemme onnistuneet kehittämään toimintaamme ja rakentamaan menestystämme vastuullisesti myös yleisen epävarmuuden vallitessa ja kansainvälisesti haastavassa markkinatilanteessa. Toimenpiteemme tähtäävät kasvun, yhteisen menestyksen ja kehittymismahdollisuuksien varmistamiseen. Kannattava kasvu tuo yrityksellemme menestystä ja taloudellista voittoa, mikä taas lisää hyvinvointia ympärillämme aina sijoittajista henkilöstöön.


Huippulaatu avainasemassa

Laatu- ja prosessinkehitysyksikkö johtaa yhtiömme ympäristö-, terveys- ja turvallisuus- sekä laatu- ja prosessinkehitysasioita. Toiminta keskittyy laatuasioiden kehityksen ohella avainprosessien tehokkuuden lisäämiseen sekä EHS-johtamiseen, jonka tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy kaikilla osa-alueilla, tuotannon häiriötön toiminta sekä hyvä yrityskansalaisuus.

Vuonna 2013 saimme tavoitteemme mukaisesti autoteollisuuden ISO/TS 16949 hyväksynnät kaikille omille tehtaillemme. Hyväksyntäprosessin aikana lisättiin esimerkiksi automaattisia virheenestotoimintoja tuotantoprosessiin. Lisäksi Nokian- ja Vsevolozhskin-tehtaat sekä Ruotsin myyntiyhtiö Nokian Däck on sertifioitu kansainvälisten ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin sekä ISO 9001 -laatujärjestelmästandardin mukaisesti.

Panostuksia niin tuotteiden kuin toiminnan entistä korkeamman laadun kehittämiseksi jatkettiin: tuotantokoneiston uudenaikaisuus sekä koneisiin integroidut automaattiset mittaus- ja varmistustoiminnat takaavat osaltaan tasaisen huippulaadun. Henkilöstön ja asiantuntijoiden osaamista ja laatuasennetta parannettiin järjestämällä
laatukoulutuskokonaisuuksia. Asiakkaiden tarpeita seurataan ja ennakoidaan useilla erilaisilla tutkimuksilla: tahdomme, että jokainen asiakas saa kaikilta osa-alueiltaan korkealaatuisen asiakasja käyttäjäkokemuksen.

Turvallisempi työ – terveellisempi ympäristö

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan sekä huolehtia toimintamme turvallisuus- ja laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Panostamme vahvasti tuotteidemme ja prosessiemme ympäristöystävällisyyteen. Elinkaariajattelun mukaisesti huomioimme ympäristönäkökohdat raakaaineiden hankinnasta tuotesuunnitteluun ja käytöstä poistettujen renkaiden hyötykäyttöön.

Useat riippumattomat vertailututkimukset todistavat, että renkaamme ovat käytön aikaisen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta huipputasoa. Olemme sitoutuneet vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Teemme parhaamme tuotteidemme kehittämisessä ja valmistamisessa kasvihuoneilmiön hillitsemiseksi,
turvallisuudesta tinkimättä.

Niin tuote- kuin henkilöstöturvallisuutta edistämme riskienhallinnan, prosessien jatkuvan kehittämisen ja uusien investointien avulla. Vuonna 2013 panostimme työtapaturmien vähentämiseen tuloksellisesti: työtapaturmataajuus aleni koko konsernissa 40 prosenttia verrattuna kahden edellisen vuoden tasoon. Turvallisuusasioista viestitään ja keskustellaan näkyvästi, mikä on lisännyt henkilöstön aktiivisuutta esimerkiksi poikkeamien esiintuomiseen entistä aikaisemmassa vaiheessa. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen jatkuu vuonna 2014 koko konsernissa.

Töitä yhteisen hyvinvoinnin eteen

Kehitämme toimintaamme vuorovaikutuksessa eri sidosryhmiemme kanssa. Työskentelemme konsernimme eettisiä ohjeita noudattaen; yhtiöllemme on tärkeää toimia eettisesti ja moraalisesti oikein muut huomioiden. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin monin eri keinoin aina yksittäisistä tapahtumista isompiin pidemmän aikavälin hankkeisiin, kuten Hakkapeliitta Villageen.

Hakkapeliitta Village on sosiaalinen hanke, jollaisia Venäjällä ei ole aikaisemmin juurikaan toteutettu. Kesällä 2013 valmistui lähes 200 uutta asuntoa Venäjän-tehtaan yhteyteen rakentamaamme Hakkapeliitta Villageen. Ensimmäisen vaiheen neljä taloa valmistuivat vuonna 2009 ja kaikki asunnot sijaitsevat vain 15 minuutin matkan päästä tehtaistamme. Hakkapeliitta Villageen on muodostunut tiivis yhteisö, jonka asukkaat ovat tyytyväisiä korkeatasoisiin elinoloihin, liikunta- ja päivähoitomahdollisuuksiin sekä turvalliseen ja vehreään ympäristöön.

Konsernissamme työskentelee yli 4 000 henkilöä ympäri maailmaa, yhdessä rakennamme yhtiömme vastuullista menestystä.